Vu Lan


Xin Bấm vào nghe nhạc (Please click to listen to music)

Vu Lan Năm Này

1) Vu Lan năm này con nhớ ơn xưa
Làm sao trả hiếu Cha Mẹ cho vừa
Ân Thầy, Chư Tổ con muốn đền đáp
Nay con gắng học những Kinh Đạ­i Thừa


Con xin tâm sự qua những vần thơ
Trong lòng ấp ủ  nuôi những giấc mơ
Ngày xưa vụng d­ại con từng lầm lỡ
Nói năng lớn tiếng, hờn dỗi nghi ngờ


2) Vu Lan năm này con hứa ngoan hơn
Học thương hiếu thảo Cha Mẹ cho tròn
Muôn đời, tha thứ, tu phước học Pháp
Xin vâng gắng tập pháp Vu Lan Bồn.